Pla d’innovació social i digital per millorar el benestar del veïnat de Barcelona

La nova Mesura de govern d’innovació social desenvoluparà durant els tres propers anys gairebé quaranta projectes, amb una dotació mínima de 13,5 milions d’euros, amb la voluntat d’utilitzar la tecnologia i la innovació per donar una resposta el més àmplia possible a la ciutadania en el context de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la covid-19.

Les mesures estan estructurades en tres grans blocs:

  • projectes per garantir els drets bàsics i l’empoderament dels ciutadans
  • projectes comunitaris per avançar cap a un nou model social de ciutat i
  • projectes per aconseguir una transformació digital a les àrees socials que ajudin a millorar l’atenció a la ciutadania.

Entre les prop de quaranta mesures incloses en el pla, destaquen la plataforma digital de suport a les famílies monoparentals, l’Oficina Virtual d’Atenció Social (OVACS), la millora i ampliació del simulador web “Les meves ajudes” i el robot social ARI (Assistent Robòtic Intel·ligent), entre d’altres

Podeu consultar totes les mesures de govern d’innovació social al web de l’Ajuntament de Barcelona