Reptes 2021 per a una administració innovadora segons NovaGob

La pandèmia ha obligat les administracions públiques a apostar per la innovació, fer-ho ràpid i fer-ho bé. En aquest sentit, la Fundació NovaGob ha promogut una àmplia col·laboració i consulta amb la comunitat per definir les prioritats d’actuació o reptes d’una Administració innovadora.

Com pròleg a aquesta classificació s’exposen sis visions de com ha de ser l’Administració del present i del futur, comentades per persones molt destacades de l’ecosistema de l’Administració i la innovació pública, com ara Máximo Fraile (la visió global), Carles Ramió (la visió prospectiva), Borja Colón de Carvajal (la visió proactiva i àgil), Carmen Cabanillas (la visió tecnològica), Ángel Gil (la visió humana), Joaquín Meseguer (la visió oberta i íntegra) i Concepción Campos ( la visió dels Drets) i Lucía Quiroga.

D’aquest treball conjunt s’han extret aquestes deu idees prioritàries:

  • Simplificar la gestió administrativa i reduir la burocràcia
  • Fer realitat la interoperabilitat
  • Facilitar la relació telemàtica amb tota la ciutadania
  • Potenciar el sentit d’estratègia, amb objectius clars
  • Avaluar les polítiques públiques i els resultats assolits
  • Garantir la ciberseguretat juntament amb la digitalització
  • Assegurar una gestió pública ètica, amb valors de servei
  • Prestació de serveis de manera proactiva i automàtica
  • Formació de personal adaptada al desenvolupament tecnològic
  • Apostar pel reconeixement en la gestió de persones