Presentació del projecte “Plans d’integritat per a l’administració local”

L’Associació Catalana de Municipis (ACM), mitjançant la Fundació Transparència i Bon Govern Local, treballa en el projecte “Plans d’integritat per a l’administració local“, un projecte pioner per implementar plans que fomentin la bona governança, la transparència i la integritat als ens locals catalans.

L’acte de presentació del projecte es realitzarà presencialment el dilluns 25 de gener a 11:30 hores a la seu de l’ACM amb totes les mesures de seguretat  i es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’ACM.

El projecte consisteix en una prova pilot tant a ajuntaments grans com a petits i mitjans per elaborar la metodologia i fomentar, posteriorment, la implementació de plans d’integritat a l’administració local.

En aquests moments, s’ha iniciat la primera fase per als ajuntaments grans amb la participació dels ajuntaments de Terrassa i Mollet del Vallès. El projecte compta amb la participació, a més, de l’Oficina Antifrau de Catalunya i de l’Administració Oberta de Catalunya.

El projecte s’orienta a prestar suport a totes les administracions locals de Catalunya en l’aprovació i implementació de Plans d’Integritat, instruments que en l’actualitat no estan implantats a l’administració pública de forma generalitzada i que en un futur poden esdevenir essencials, tant per la seva incidència en la prestació d’uns serveis públics de qualitat i amb les màximes garanties, com en la vessant de garantia de transparència i integritat dels servidors públics en l’exercici de les seves funcions.

El projecte consisteix en l’elaboració d’una memòria metodològica per a la implementació de plans d’integritat als ens locals de més de 5.000 habitants i d’una guia d’autoavaluació que permeti a qualsevol ens local de Catalunya de menys de 5.000 habitants dur a terme una avaluació del compliment d’uns estàndards mínims d’integritat en base a uns indicadors comuns.

Col·laboradors

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) participa en el projecte col·laborant en el disseny d’una plataforma digital de suport en l’àmbit de la integritat per als municipis de Catalunya que contingui, entre altres, una guia d’autocompliment d’integritat local per a municipis de menys de 5.000 habitants.

De la seva banda, l’Oficina Antifrau de Catalunya aporta expertesa en l’àmbit de la integritat pública, fruit de la seva experiència en del desenvolupament de les funcions públiques que té encomanades. La seva participació en el projecte es concreta en l’assessorament permanent i validació de les diverses fases del projecte i dels documents que s’elaborin, i es responsabilitzarà de la formació i sensibilització dels electes i tècnics dels ens locals que participin en la prova pilot del projecte.