Sol·licitud del retorn del cànon 2020

L

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) obre el període perquè els ens locals retornin el cànon de residus municipal de l’exercici 2020.

El termini per presentar les sol·licituds de retorn finalitza el 31 de març de 2021.

Trobareu més informació a la Guia d’orientació als ens locals.

Per a iniciar el tràmit, els ens locals han d’accedir a la plataforma SDR ubicada al web de l’Agència de Residus de Catalunya; descarregar-se el formulari, emplenar-lo i; finalment, enviar-lo a través de la Finestreta de registre d’EACAT.