ISPC – Activitats de formació de l’Escola de Policia de Catalunya (integrat)

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) publica nova versió del tràmit de sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa de l’Escola de Policia de Catalunya. Amb el nou formulari es poden seleccionar les activitats formatives que tenen obert el termini de presentació de sol·licituds.  Aquest servei està integrat amb el sistema d’informació de l’ISPC i té associat un flux de respostes automatitzat.

Trobareu més informació en el document Pas a pas.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ISPC i, concretament, al tràmit ISPC – Activitats de formació de l’Escola de Policia de Catalunya (integrat).