SOC – Programa referent d’ocupació juvenil 2020

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria de subvencions per a la formulació del Programa Referent d’Ocupació juvenil, per a l’any 2020.

L’objectiu d’aquest Programa és facilitar i acompanyar la transició dels joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Per això, les funcions dels referents d’ocupació juvenil es divideixen en dues vessants:

  1. Actuacions d’atenció directa al jove per oferir informació, orientació i acompanyament; principalment a les persones joves més vulnerables.
  2. Actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o d’altres dispositius sociolaborals; com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament impacten sobre una millor situació dels i les joves d’un territori.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 13 de desembre de 2020.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del SOC i, concretament, al servei SOC – Programa referent d’ocupació juvenil 2020.