Manual del Registre de funcionaris habilitats a EACAT

Un libro de piel que representa un manualTrobareu a EACAT desenvolupat i millorat el Registre de funcionaris habilitats (RFH), que ja existia i al qual obliga la Llei.

Desapareix, doncs, l’antic servei específic del Registre de Funcionaris Habilitats i  els rols  assignats als diferents usuaris s’han migrat a la Fitxa d’informació de cada usuari.

El nou RFH d’EACAT és més usable i fa molt més amigable tota la informació que s’hi aplega. Els gestors d’usuaris de cada ens podran fer les accions següents:

 • Adjuntar la norma de creació del RFH de cada ens, que es pot carregar i actualitzar en la subsecció El meu ens.
 • Informar quins usuaris del seu ens són funcionaris habilitats, a través de la subsecció Usuaris. Bé quan es crea un nou usuari o bé quan es modifica un usuari ja existent. Per a això, en la Fitxa d’informació de cada usuari, s’ha afegit un apartat de dades per informar:
  • Data alta RFH, és la data en què l’usuari entra a formar part del RFH.
  • Data baixa RFH, és la data en què l’usuari causa baixa en el RFH.
  • Unitat administrativa, és l’òrgan administratiu al qual pertany l’usuari.
  • Assistir als interessats en l’ús de mitjans electrònics, és una de les funcions que tenen assignades els usuaris que formen part del RFH.
  • Expedició de còpies autèntiques, és una de les funcions que tenen assignades els usuaris que formen part del RFH.

Addicionalment, tots els usuaris podran veure a la seva fitxa si són un funcionari habilitat, a través de la subsecció El meu espai.

Per fer-vos més fàcil treballar dins d’EACAT amb el RFH s’ha elaborat el Manual del Registre de Funcionaris Habilitats.