El botó Tramita, quan està de color gris?

Sobre fons de fusta, les lletres FAQQuan volem tramitar des d’un tràmit inicial d’un servei específic del Catàleg de tràmits d’EACAT, de vegades ho podem fer i d’altres no, cosa que visualitzem a través del color del botó Tramita.

Aquest color pot ser:

  • Verd, quan hi ha via lliure per tramitar. L’usuari clica el botó verd i s’obre un formulari que caldrà emplenar i enviar.
  • Gris, quan no es pot tramitar perquè hi ha algun requisit que no es compleix.

Els requisits necessaris perquè el botó gris Tramita es converteixi en verd  els trobarem a la nova FAQ: GT – El botó “Tramita”, quan està de color verd o gris?

Amb aquesta publicació s’ha concentrat la informació en una sola FAQ, ja que fins ara  es trobava dispersada en diversos manuals i FAQ’s.