Subvencions per al finançament d’escoles de música d’ens locals. Curs 2017-2018

Jove tocant la guitarra recolzada en un arbreEl Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions destinades al finançament d’escoles de música de titularitat local, del curs 2017-2018.

El termini per a la presentació del document d’acceptació de la subvenció així com la resta de documentació finalitza el 12 de juny de 2020.

Trobareu més informació en els seves bases reguladores.

Podeu trobar informació de com tramitar en el tràmit Justificació de la subvenció del servei EDU – Subvencions per al finançament d’escoles de música d’ens locals. Curs 2017-2018