Ja podeu justificar les subvencions per al finançament d’escoles d’art d’ens locals. Curs 2017-2018

Colors barrejats en una paletaEl Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions destinades al finançament d’escoles d’art de titularitat local, del curs 2017-2018.

El termini per a la presentació del document d’acceptació així com de la resta de documentació finalitza el 12 de juny de 2020.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Podeu trobar informació de com tramitar en el tràmit Justificació de la subvenció del servei EDU – Subvencions per al finançament d’escoles d’art d’ens locals. Curs 2017-2018.