No esta autoritzada l’emissió de certificats digitals idCAT sense la personació

En la situació actual d’estat d’alarma la majoria de les oficines de l’Administració estan tancades. Des del Consorci AOC som conscients que l’obtenció d’un certificat digital és, ara mateix, difícil però és molt necessari per fer determinats tràmits.

La disposició addicional undècima del “Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”, admet la possibilitat d’expedir certificats digitals amb videoconferència d’acord a l’estricta normativa del SEPBLAC que s’utilitza al sector financer. Aquestes videoconferències han de garantir unes normes de seguretat estrictes i han d’estar homologades pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Tranformació Digital.

Des del Consorci AOC estem realitzant els tràmits corresponents per a poder emetre certificats digitals utilitzant un procés de registre mitjançant videoconferència, amb totes les garanties legals.

Per aquests motius, està totalment prohibida l’emissió de certificats idCAT per videoconferència o qualsevol altre mitjà que no sigui l’establert actualment per les condicions especifiques del servei i la normativa actual. Si alguna entitat de registre realitza certificats sense aquestes mesures, suposaria la revocació del mateixos i la possibilitat de tancament de la pròpia entitat de registre. A més, això pot suposar un greu problema de reputació envers al Consorci AOC que té la responsabilitat de garantir la confiança de les identitats digitals que emet.

En aquests moments complicats demanem la col·laboració de tots i davant de qualsevol dubte us demanem que ens ho comuniqueu. En aquest sentit, si alguna entitat de registre ha fet certificats fora del procediment preguem ens ho feu saber mitjançant un tiquet al servei de Suport.

Us informem que hem creat una pregunta freqüent al portal de Suport on informem de la relació de prestadors de serveis de certificació del mercat que emeten certificats digitals amb videoconferència d’acord a la normativa vigent.