Decàleg sobre la ciberseguretat del Teletreball pels responsables TIC

Aquest qüestionari ha estat compartit pel consultor Genís Margarit i mitjançant un breu qüestionari ens indica 10 recomanacions importants per a poder fer teletreball de forma cibersegura.