Subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat

Sobre el fons de la lluna plena es veu la situeta d'una parella de ballerins classicsEl Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) publica la convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre de 2020.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, més, CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals.