Nova migració al Departament de la Presidència

El servei de Tramesa al Jurat d’Expropiació de Catalunya (JEC) ja es troba dins del catàleg de serveis del Departament de la Presidència.

Per tràmitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de Presidència i, concretament al PRE – Tramesa al Jurat d’Expropiació de Catalunya (JEC). O bé, també podeu utilitzar el cercador de tràmits.