Justificacions de subvencions de cultura popular, patrimoni etnològic i museus

Museu Nacional d'Art de Catalunya

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a les Iniciatives
Culturals (OSIC) obre el període de justificació de les línies de subvenció següents:

  • Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional
  • Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional
  • Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional
  • Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya