Detectada una incidència al “certificat de Renda per a prestacions socials”

S’ha detectat que el certificat electrònic de l’IRPF per a l’exercici 2018, elaborat per l’AEAT, en alguns casos no conté les mateixes caselles que el certificat de la Renda físic. Aquesta manca d’algunes caselles certificables en el format electrònic del certificat IRPF pot provocar una afectació al càlcul del “certificats de la Renda per a prestacions socials”, que elabora l’AOC, donant uns resultats incorrectes.

Per solucionar-ho, el Consorci AOC ha hagut d’implementar canvis en el càlcul del “Certificat de la Renda per a prestacions socials” tenint en consideració que si al certificat d’IRPF no s’informen les caselles oficials cal fer el càlcul amb les caselles equivalents. Aquesta solució s’ha desplegat a producció a les 10:20 hores del 5 d’agost.

Per aquest motiu, us recomanem que es repeteixin els consums del “Certificat de la Renda per a prestacions socials” per a l’exercici 2018 efectuats entre el 10 de juliol fins a les 10:20 del dia 05 d’agost de 2019. Al llarg del dia d’avui rebreu una tramesa d’escrits i documents a través d’EACAT amb assumpte “Incidència detectada en el certificat de la Renda per a prestacions socials” per avisar d’aquesta afectació als ens que tenim constància que han realitzat consums d’aquesta modalitat durant el termini indicat.

De moment no tenim constància que la resta de modalitats “Impost sobre la Renda de les Personés físiques (IRPF)”, “Certificat individual de nivell de renda”, “Certificat de renda per a prestacions socials”, “Certificat de renda agrària” i “Certificat de Renda per a beques” es vegin afectades, de manera que no cal que, per aquestes modalitats, es tornin a efectuar els consums.