El 23 de desembre és el darrer dia per descarregar certificats ssl de la carpeta de subscriptor

El 23 de desembre serà el darrer dia per descarregar els certificats SSL que estiguin pendents, així com respondre als correus de verificacions enviats.

El 30 de desembre tots els certificats SSL que no estiguin descarregats desapareixeran.

Els certificats ja emesos continuaran funcionant amb la seva vigència habitual. Aquest canvi no afecta a la resta de perfils que es seguiran emeten en les mateixes condicions.