L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publica el servei Actuacions tributàries

Moneda d'un euro emergint de l'aiguaL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) vol facilitar amb aquest servei la comunicació i les notificacions tributàries que es porten a terme en el marc dels diferents procediments tributaris, vinculats amb els tributs que gestiona: cànon de l’aigua, cànon de regulació, cànon d’ocupació, taxes, etc.

Aquest tràmit també ha de permetre la comunicació bilateral entre les administracions i l’ACA: sol·licitud d’informació, presentació de recursos i/o al·legacions, inici d’altres procediments tributaris i altra documentació.

Podeu tramitar anat a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua i, concretament, en el servei ACA – Actuacions tributàries.