Contracte Programa per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 2019

Igualtat entre homes i dones expressats mitjançant símbolsL’Institut Català de les Dones obre el tràmit de sol·licitud del Contracte Programa per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, per a l’any 2019.

Els ajuntaments de més de 20.000 habitants,  els consells comarcals i altres ens supramunicipals poden presentar les sol·licituds fins el 22/07/2019.

El Contracte Programa consta de dues fitxes:

  • Fitxa 1 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
  • Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere.

Podeu tramitar anant a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’Institut Català de les Dones i, concretament, en el servei ICD – Contracte Programa per a la prestació del SIAD 2019.