Cal revocar els certificats dels no electes a les Eleccions municipals 2019

Arran de les eleccions municipals celebrades el passat diumenge 26 de maig us recordem que és responsabilitat de cada organisme la revocació dels certificats de les persones que ja no formin part del vostre ens, d’acord amb la normativa existent.

Per a la realització dels nous certificats se seguiran els processos habituals i els acords de nivell de servei establerts.

Us recomanem que retireu els rols i els permisos a aquelles persones que no els hi siguin necessaris dins de l’EACAT. Aquest canvi el podrà realitzar el gestor de cada ens cercant la persona i trobarà l’opció d’eliminar-li els permisos.