Sol·licitud d’ajuts per a la subvenció de SÒLS 2019

Un ocell fent un niu amb material industrial de desfet

 

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria  de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2019.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Podeu accedir al formulari a través de la secció Tràmits/Catàleg de tràmits; cal que cerqueu l’Agència de Residus de Catalunya i seleccioneu el servei ARC – Ajuts investigació, recuperació de sòls contaminats i d’espais amb abocaments de residus industrials 2019