El servei Geolocal es migrarà cap a InstaMaps

En el marc de la col·laboració i cooperació interadministratives, en data 27 de setembre de 2005, el Consorci AOC i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  (ICGC) van subscriure un Conveni de col·laboració per la construcció d’una infraestructura de dades espacials comuna de l’Administració local, el denominat projecte IDEC LOCAL.

IDEC Local es materialitzava amb el Servei Geolocal, amb la missió de promoure la utilització i aplicació de la informació geospacial en tots els àmbits econòmics i socials, així com facilitar l’accessibilitat a aquesta informació de tal manera que es cobrien les necessitats de les administracions, organitzacions, empreses i ciutadania.

Durant aquests gairebé 15 anys de treballs conjunts amb l’ICGC les Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG) han evolucionat enormement. Si fa uns anys l’accés a la cartografia era un problema complex, les tecnologies eren escasses (o molt cares) i la importància estratègica de la geoinformació era baixa, actualment la percepció és ben diferent.

Ens trobem davant d’un mercat més madur on els ens locals disposen de diferents alternatives tecnològiques àgils, pràctiques, útils, mòbils i gratuïtes, -sorgides tant des del sector privat com públic-, que poden ajudar a cobrir totes les necessitats d’un ens local a efectes de produir i publicar geoinformació. A nivell de marc jurídic cal destacar que aquest ha evolucionat molt, i trobem diferents Directives i Lleis que fomenten que la geoinformació esdevingui un dret per a una ciutadania, que de fet  cada cop més l’entén ja com una “comodity”.

Un bon exemple d’aquesta evolució del mercat n’és la solució InstaMaps de l’ICGC (de la qual se’n deriva Geolocal), entesa com una plataforma web oberta per a la creació, publicació i compartició de mapes a internet.

InstaMaps permet a l’usuari no expert la creació de la seva pròpia geoinformació, bé dibuixant-la, bé carregant els seus arxius de dades, facilitant l’accés a geoinformació de diferents fonts de dades com portals de dades obertes o consumint dades directament de les xarxes socials, a serveis WMS i accedir a fitxers remots de dades.

InstaMaps és una solució en constant evolució, gratuïta i oberta a les administracions, empreses i ciutadania que i facilita l’impuls de la geoinformació i les dades obertes. Més informació a l’enllaç del servei (https://www.instamaps.cat)

Tenint en compte aquest context, el rol del Consorci AOC en aquest àmbit té, ara mateix, poc sentit. Així doncs, -i partint de la base que la solució Geolocal es basa 100% en InstaMaps-, l’AOC i el ICGC han acordat la migració del servei Geolocal directament a l’InstaMaps de caràcter general i públic que ICGC ofereix i garanteix la seva evolució.

El meu ens utilitza actualment Geolocal… com m’afectarà ?

Us afectarà molt poc. Durant els propers 12 mesos des de l’AOC i l’ICGC es realitzaran els treballs de migració progressiva dels ens usuaris de Geolocal cap a la versió estàndard d’InstaMaps, incloent la  migració de totes les vostres galeries de mapes.

Aquest fet suposarà el trasllat de tots els mapes existents en galeries privades cap al nou InstaMaps, de manera que funcionalment serà igual, tot i que requerireu d’un nou usuari i contrasenya d’accés al nou entorn, que caldrà peticionar-lo a l’ICGC. A partir d’aquest moment disposareu d’una solució estàndard InstaMaps amb tota la Galeria de mapes existents migrada, i amb tota la previsió d’evolutius que té ICGC en cartera, així com la garantia de suport i resolució d’incidències per part de l’ICGC.

En els propers dies els ens locals usuaris de Geolocal rebran una carta per EACAT amb el detall del procediment per a sol·licitar a l’ICGC el nou usuari i contrasenya d’InstaMaps si ho desitjen.

 

 SITMUN una altra alternativa pública i de qualitat

Una altra solució en aquest àmbit que es troba ja molt consolidada al territori i disponible pel món local és el Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN desenvolupada per la Diputació de Barcelona que va néixer per donar resposta a necessitats comuns dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona en matèria de SIG, especialment els que disposen de pocs recursos, amb la intenció de facilitar-los- el coneixement, anàlisi i gestió del territori, però que amb convenis amb la resta de diputacions provincials es troba ja estesa a tot el territori català. Actualment, la solució SITMUN és prestada, també, per les tres altres diputacions mitjançant un conveni de col·laboració.

SITMUN posa a disposició dels ajuntaments, i altres entitats locals, cartografia produïda per diferents administracions, de forma homogeneïtzada i/o harmonitzada a nivell provincial, a través d’un mòdul visualitzador que permet la consulta, anàlisi i impressió d’informació relacionada amb el territori. També disposa d’un mòdul administrador que permet gestionar l’accés a les dades i la seva disponibilitat.

Trobareu més informació de com adherir-se a la Xarxa SITMUN al següent enllaç (https://www.diba.cat/web/idebarcelona/xlsitmun).

Esperem que tant amb InstaMaps com amb SITMUN, -solucions plenament vigents i compatibles-, els ens local pugueu seguir creixent en la promoció i la utilització i de la informació geospacial.

Des de l’AOC seguirem potenciant la reutilització de dades i la geoinformació  des de solucions com la plataforma de dades obertes, -presentada el passat 7 de març als Tallers d’Innovació de l’AOC-, on ja us és possible publicar conjunts de dades pròpies amb formats estàndards que us faciliten publicar també vistes en format mapa.

Més informació a: https://www.aoc.cat/2019/03/14/els-ens-locals-poden-publicar-les-seves-propies-dades-al-portal-de-dades-obertes/