Modificació del camp assuranceLevel del mètode getUserInfo del Servei VÀLId

Tal i com ja vàrem avançar al mes de novembre, s’ha modificat la resposta del mètode REST getUserInfo() per tal que el camp AssuranceLevel retorni que el nivell es baix (low) quan l’usuari hagi emprat idCAT Mòbil creditat telemàticament  a partir del DNI, telèfon mòbil i número de Targeta Sanitària. D’aquesta manera es permet a les aplicacions usuàries discriminar el nivell de seguretat de la credencial emprada d’acord amb el tipus de registre efectuat.

L’evolutiu està disponible a l’entorn de Preproducció des del mes de novembre. La pujada a producció, inicialment prevista pel dia 12 de desembre, va ser posposada per donar temps a les aplicacions usuàries a integrar el canvi, està planificada per demà dia 27 de Març per la tarda.