Començament campanya de recompte de personal de l’administració local 2019

Els ens locals han de trametre abans del 28 de febrer de 2019, a través d’EACAT, els recomptes del seu personal i dels seus organismes dependents, a data 1 de gener de 2019.

Per a incidències i informació sobre el funcionament d’EACAT, us podeu posar en contacte amb el Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) telèfon 902 901 080 o a través del correu electrònic suport@aoc.cat.

Per a qualsevol altre aclariment, podeu contactar amb l’Àrea d’Innovació i Anàlisi de l’Ocupació Pública al 93 567 49 93, o a l’adreça electrònica espaianalisiop_governacio@gencat.cat