Procediment sancionador en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives

Taques li·les

 

D’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’utilitzarà aquest servei específic per donar resposta als possibles expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives incoats pel Departament d’Interior .