Informe de l’activitat de l’AOC (novembre de 2018): nou informe sobre l’activitat dels serveis del Consorci AOC

A partir d’aquest mes de novembre, l’informe d’activitat mensual es presentarà en format Power BI, una solució d’anàlisi que ofereix una visualització interactiva de les dades així com la possibilitat de compartir la informació mitjançant un enllaç. També permet incrustar l’anàlisi en una pàgina web; en aquest sentit, si visiteu la pàgina web del Consorci AOC, veureu que alguns dels serveis ja presenten les seves dades en aquest format interactiu.

L’ús d’aquesta eina suposa grans avantatges ja que l’actualització de les dades és automàtica i no deixa marge a possibles errors humans en el tractament de la informació.

El nou format ha intentat mantenir el relat de l’anterior informe però ara s’inclou un històric de cada servei jugant amb els filtres d’any i mes. Per exemple, per accedir a les dades del mes de novembre d’enguany, cal seleccionar el 2018 i el mes 11. Tingueu en compte que les dades s’actualitzen un cop acabat el mes; així, i si en el gràfic “Evolució de l’activitat per mes” demaneu les dades de tot l’any, les dades del mes en curs presentaran una línia descendent.

Us animem a visitar el nou informe mensual de l’activitat del Consorci AOC en el qual destaquen els màxims d’activitat històrics dels serveis e.NOTUM, EACAT, e-VALISA, e-TRAM, e.FACT, Còpia, idCAT i T-CAT.