S’obre la convocatòria per sol·licitar WIFI gratuïta per als ajuntaments

La convocatòria per sol·licitar el finançament necessari per oferir connectivitat Wifi gratuïta i d’alta qualitat a ciutadans i visitants en espais públics com ara parcs, places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de tota Europa s’obre el proper dia 7 de novembre ales 13:00 hores.

La convocatòria WiFi4EU, ajornada des del mes de març de 2018, està adreçada a municipis i associacions de municipis europeus.

Els bonus de WiFi4EU cobriran les despeses de material i d’instal·lació dels punts d’accés wifi. Els municipis que reben un bonus es comprometen a pagar la connexió (subscripció a Internet) i el manteniment de l’equip per oferir connectivitat WiFi gratuïta i d’alta qualitat durant almenys tres anys.

El bonus WiFi4EU consisteix en un import fix de 15.000 euros de finançament per municipi. Els municipis que rebin els bonus seleccionaran els “centres de la vida pública” on s’instal·laran els punts d’accés sense fil WiFi4EU. Els bonus WiFi4EU també es podran utilitzar per finançar parcialment un projecte de més valor.

El bonus pot servir per comprar nous equips o renovar material antic substituint-lo per material més recent i de millor qualitat.

Els beneficiaris seran seleccionats per ordre de sol·licitud però garantint que tots els Estats membres es beneficiïn d’un mínim de bonus.

Per poder fer la sol·licitud és completament imprescindible haver carregat tota la documentació necessària al portal WIFI4EU.