Informe de l’activitat de l’AOC (setembre 2018): Dancing in September

Aquest ha estat el millor mes de setembre del servei e-NOTUM amb més de 180 mil tramitacions dutes a terme; cal destacar que entre l’Organisme de Gestió Tributària i la Generalitat se n’han repartit el 60%. Per darrera d’aquests ens, trobem l’Ajuntament de Barcelona (més de 12 mil) i el Consell Comarcal del Maresme (set mil). El total de notificacions aquest any està a prop dels 1’7 milions.

També l’e.FACT ha assolit el seu millor setembre ja que ha arribat gairebé a les 250 mil factures. Per tipus d’ens, els més actius han estat els ajuntaments amb el 42% de les factures (Barcelona, quasi cinc mil). Per darrera, amb un 26% de les factures, estan els anomenats ens instrumentals, liderats per l’Institut Català de la Salut que és l’organisme que més factures electròniques rep (30.326). Seguidament trobem el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (4.224 factures), el Consorci Sanitari Integral (3.651 factures) i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (2.406 factures).

Pel que fa a l’e-TRAM, mai abans s’havien dut a terme 21 mil tramitacions en un mes de setembre (el 88’5% de les quals corresponen a la instància genèrica). Els ens que més han fet servir l’e-TRAM han estat els ajuntaments de Castellar del Vallès, Roses i Palafrugell.

Finalment, Via Oberta ha sumat quasi tres milions d’intercanvis. El servei més consultat continua sent el de renda (24,3% del total). La finalitat de la majoria de les consultes ha estat per a la concessió d’ajuts, subvencions i beques (49%).

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. setembre 2018.