Documentació annexada al document de justificant d’una notificació

A partir del dia 24 d’octubre, al document d’Evidències en format PDF del procés de notificació NO portarà adjunts els documents d’acte administratiu ni els annexes de la notificació. Igual com ja es fa en altres sistemes del Consorci AOC, com és l’eTauler o l’EACAT.

Els documents d’acte administratiu i els annexes de la notificació seguiran estan disponibles per a la descàrrega, tant per al ciutadà des del frontal de eNotum, com per a l’empleat pública a través del detall de la notificació en l’aplicació d’eNotum a EACAT així com per als integradors a través de les modalitats de consum corresponents del producte.