Informe de l’activitat de l’AOC (juliol i agost 2018): un estiu enfeinat

Aquest mes de juliol el servei Via Oberta ha dut a terme 4,7 milions de consultes, el 30% de les quals han estat del servei de Renda. El primer lloc dels cessionaris més actius pertany a la Generalitat de Catalunya amb quatre milions de consultes en total. Tant al juliol com a l’agost la finalitat de consum més emprada correspon a la d’ajuts subvencions i beques.

Pel que fa a l’e-Valisa, aquest mes de juliol ha obtingut el seu màxim històric, 27 mil tramitacions. De fet, passat el mes d’agost, només necessita unes 8 mil tramitacions per arribar al global de l’any 2017. Fins ara, el Departament més actiu ha estat el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

També han passat uns bons mesos d’estiu l’ee-NOTUM i l’e.FACT. Ambdós han marcat màxims el mes de juliol i, a més, han gaudit del millor agost de la seva existència. Cal destacar que, només en aquests dos mesos, l’e.FACT ha gestionat més de mig milió de factures.

Per la seva banda, l’e-TRAM també ha assolit el seu màxim històric el juliol amb més de 25,5 mil tramitacions, 8 mil més que el juliol de l’any passat. Els mesos centrals de l’estiu han estat pels ajuntaments de Roses i  Palafrugell.

Per acabar, en l’informe d’agost s’han inclòs les dades del Còpia, un servei de generació de còpies autèntiques que poden fer servir aplicacions i serveis del Consorci AOC o bé d’altres aplicacions d’administracions públiques que necessitin generar còpies autèntiques amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent i, en concret, l’article 27 de la Llei 39/2015 que regula la validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir als informes complets: