El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca el Premi Escoles Verdes

S’obre la convocatòria del Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Premi, creat amb l’objectiu de reconèixer públicament la labor exemplificativa dels centres educatius que disposen del distintiu d’escola verda que atorga la Generalitat de Catalunya.

Aquest 2018 vol reconèixer públicament iniciatives d’educació per a la sostenibilitat en les categories següents:

  1. En reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d’ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora del seu entorn.
  2. En reconeixement a una actuació singular que afavoreixi la conservació de la biodiversitat i que reculli el màxim de contextos d’acció que promou el Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum i la difusió i la implicació vers l’entorn.
  3. En reconeixement a un treball en xarxa, realitzat conjuntament amb altres agents del territori (altres centres educatius o institucions o entitats), per a la millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i del seu entorn.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 d’octubre.

Trobareu més informació sobre aquest premi a les seves bases reguladores.