Optimització del rendiment del Validador (PSIS): primera fase

S’ha completat amb èxit la primera fase de les accions planificades enguany amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment del Validador.

Durant la setmana del 30 de juliol, es van dur a terme accions per millorar el rendiment del Validador a l’entorn productiu. Les operacions de ressegellat són les més beneficiades per aquesta millora: operacions que abans podien no finalitzar correctament per raó de timeout, es resolen ara en temps raonables de mil·lisegons o pocs segons. L’alleugeriment en el processat dels ressegellats es tradueix també en una millora general dels temps de resposta i de l’estabilitat del servei.

Durant els propers mesos es duran a terme més accions orientades no només a la optimització del rendiment sinó també a la modernització de la plataforma.