Programa integral de suport a les persones emprenedores any 2018 (PISPE, abans PIFE)

S’ha iniciat la convocatòria de subvencions del Programa integral de suport a les persones emprenedores per a l’any 2018, (PISPE, abans PIFE) .

L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és:

  • Donar suport a les persones emprenedores a través d’actuacions que impulsin la capacitat de creació d’empreses, fomentin l’esperit emprenedor i generin nous llocs de treball
  • Desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d’empreses
  • Integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedores
  • Desenvolupar la Xarxa Emprèn com a xarxa publico privada de suport a persones emprenedores a Catalunya

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.