Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)


Les entitats que vulgueu impartir accions de formació professional per l’ocupació autoritzades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) heu d’estar inscrites i acreditades, prèviament, al Registre de centres i entitats de formació del SOC.

La inscripció/acreditació al Registre de centres i entitats de formació significa el reconeixement de tenir la capacitat, pel que fa a instal·lacions, equipaments, materials, suports didàctics i equip humà, per impartir accions de formació professional per a l’ocupació dintre de l’àmbit de gestió del SOC.