e-NOTUM: incidència detectada en la descàrrega de justificants de validesa (31/05/2018)

Des d’ahir dia 31/05/2018 s’estan produint incidències en la generació de PDF’s a través del servei de l’e-NOTUM. Els tècnics estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible.

Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal d’eNotum.