La creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya ve regulada per l’Ordre de 28 de novembre de 1988 i l’article 3 determina els establiments obligats a inscriure’s.

L’autorització per a inscriure’s cal sol·licitar-la als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat (SSTT – DTES). Previ a la inscripció, el SSTT-DTES sol·licitarà a l’ajuntament un informe segons les ordenances municipals i la normativa urbanística.