Guia ràpida del CESICAT per un ús segur de les xarxes socials corporatives

La Direcció General d’Atenció Ciutadana ha presentat Guia ràpida per un ús segur de les xarxes socials corporatives en dispositius mòbils. El document, elaborat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), inclou una sèrie de consells de seguretat als editors de xarxes socials corporatives sobre eines com Tweetdeck o el gestor de pàgines de Facebook. També inclou recomanacions sobre la seguretat dels dispositius, s’emfatitza en les contrasenyes segures, el risc de les xarxes Wi-Fi públiques o la instal·lació d’aplicacions fiables.

La iniciativa del CESICAT és pionera perquè, fins ara, el sector públic de Catalunya no disposava d’una guia de recomanacions per l’ús segur de les xarxes socials.