CÒPIA incorpora el segell amb dades del registre d’entrada i sortida

El servei CÒPIA, l’eina de l’AOC que permet generar còpies autèntiques electròniques, incorpora noves funcionalitats des del passat dimecres 18 d’abril de 2018. Aquestes millores estan disponibles tant a l’aplicació a l’EACAT com a la modalitat d’integració.

En concret, les millores que s’han afegit són:

  • Un nou camp per informar la naturalesa del document origen del qual es farà la còpia. D’aquesta manera l’usuari pot indicar si el document és original, una còpia autèntica o bé una còpia (ja sigui una fotocòpia, una còpia amb valor informatiu, etc.).
  • La possibilitat d’afegir a la còpia autèntica un segell amb dades del registre d’entrada i sortida. Aquesta funcionalitat està pensada per aquells usuaris que vulguin fer una còpia d’un document presentat al registre d’entrada i sortida de l’ens. L’eina permet incorporar un segell amb les dades del registre a la còpia o en el cas que no es vulgui s’incorporaran com a metadades.