e-Contractació: incidència resolta en informar contractes a RPC amb nous adjudicataris (08/03/2018 – 21/03/2018)

Us informem que la incidència comunicada, ha estat resolta i ja es poden informar a RPC els contractes amb adjudicataris que no estiguessin ja donats d’alta al sistema.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.