Notificacions a “Carpeta ciudadana”

Ben aviat, les notificacions dipositades a l’eNOTUM també es veuran a la ‘Carpeta ciudadana‘ de l’AGE. Quan un ciutadà o una empresa, via ‘Carpeta ciudadana‘, vulgui accedir a una notificació de Catalunya, el sistema el redirigirà cap a l’eNOTUM, on podrà accedir al contingut de la notificació.

Per altre costat, nosaltres ja estem revisant les pantalles adreçades al ciutadà i empreses per a mostrar també, totes les seves notificacions.