Via Oberta: incidència detectada als serveis de la Generalitat (12/03/2018, 09:00h)

Per part de l’emissor de les dades (l’Oficina Tècnica de la PICA) ens informen que tenen una incidència que està afectant al funcionament dels següents serveis de la Generalitat:

 

  • Títol de família nombrosa (TFN)
  • Títol de família monoparental (TFM)
  • Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Discapacitat de l’Institut Català de Serveis Socials (ICASS)
  • Agència Tributària de Catalunya (ATC)
  • Registre d’Entitats Jurídiques (REJ)
  • Registre Central d’Assegurats (RCA)

Ens indiquen que els seus tècnics estan treballant per resoldre-la en el menor temps possible.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb el servei de suport del Consorci AOC a través del formulari de contacte.