e-Contractació: incidència detectada per informar contractes amb nous adjudicataris a RPC (08/03/2018)

A causa d’una incidència tècnica a la Base de dades d’Empresa del Registre Públic de Contractes (RPC), des del 08/03/2018 no es poden informar contractes amb adjudicataris que no estiguin ja donats d’alta en el sistema.

La previsió de resolució d’aquesta incidència comunicada pel Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, es d’aproximadament 10 dies des de la data en que s’ha detectat (08/03/2018).

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.