e-Contractació: intervenció programada per publicació de nova versió de PSCP (08/03/2018, 16:00h-20:00h)

El 8 de març, de 16:00 a 20:00 hores, està planificada una intervenció a la PSCP per la posada en marxa de la nova versió que incorpora les novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa, per evitar conflictes en l’aplicació del règim transitori de la Llei, no heu de planificar les publicacions a la plataforma més enllà de l’hora de la intervenció.

A partir del 9 de març, tindreu disponible la nova versió de la Plataforma i trobareu en el botó d’ajuda de l’eina de gestió el document que recull les recomanacions d’us de la Plataforma amb l’entrada en vigor de la nova Llei i els manuals d’usuari actualitzats.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.