La presentació telemàtica d’ofertes en les licitacions publiques (e-Licita i Sobre Digital 2.0)

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, 9/2017, el proper 9 de març de 2018, s’incorpora l’obligació de tramitació electrònica en tots els procediments de contractació administrativa, entre ells, la presentació d’ofertes per part de les empreses licitadores.

En aquest marc, recordar-vos que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), incorpora entre les seves funcionalitats disponibles amb l’alta del servei, la presentació telemàtica d’ofertes (e-Licita) per donar solució pel cas dels procediments de contractació menor, negociats sense publicitat i derivats d’acord marc.

D’altra banda, per tal de resoldre aquesta obligació i oferir a les empreses la possibilitat de presentació telemàtica d’ofertes de procediments oberts que precisen de solució ensobrada, la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa adscrita al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, ha desenvolupat el “Sobre Digital 2.0″, com a eina integrada amb la PSCP que regula l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

L’AOC, tal i com ha vingut fent amb altres serveis de contractació que ofereix la Generalitat, acompanya en la implantació del Sobre Digital als àmbits de món local i universitats. En aquest sentit, estem treballant en el desplegament d’aquest servei per tal que durant la propera setmana, els ens usuaris de PSCP, el tingueu disponible i pugueu seleccionar l’opció de presentació d’ofertes telemàtiques mitjançant licitació electrònica (Sobre Digital), des de la pestanya “Dades bàsiques” dels nous expedients creats a l’eina de gestió de la PSCP, tal i com es mostra a la imatge de sota.

Si ja sou un ens usuari de PSCP, properament, rebreu una comunicació a través d’EACAT informant-vos de la data definitiva d’activació del servei.

Per a més informació sobre el funcionament del servei, podreu consultar, un cop tingueu el servei actiu, un apartat específic de Sobre Digital 2.0 al Portal de Suport d’e-Contractació. Us avancem a sota, així mateix, la informació que el departament ha publicat sobre l’eina i els vídeos que mostren les diferents parts del procés que inclou la presentació d’ofertes telemàtiques a través del Sobre Digital:

Sobre Digital 2.0

Vídeo – Configuració dels sobres

Vídeo –  presentació proposicions

Vídeo resum obertura proposicions

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.