e-NOTUM: Indisponiblitat del servei a l’entorn de Producció per tasques de manteniment (05/03/2018, 20:00)

A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment, el servei d’eNotum no es trobarà operatiu des del dia 05/03/2018 a les 20:00 hores.

Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal d’eNotum.