Serveis AOC: incidència detectada i resolta en alguns serveis (27/02/2018, 08:00h – 09:00h)

Avui des d’aproximadament les 08:00h fins les 09:00h s’ha produït una incidència que ha afectat a la plataforma EACAT Tràmits (Descàrrega i tramitació de PDF’s autenviables com la tramesa d’Intercanvi de Registres, la Tramesa Genèrica…), e-NOTUM i també a l’enviament d’SMS associats als nostres serveis (idCAT Mòbil, e-TRAM ciutadà i paraules de pas d’un sol ús d’e-NOTUM)

 

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.