Signador Centralitzat: intervenció programada (28/02/2018, 14:00h – 15:00h)

El proper dimecres dia 28 de febrer, entre les 14:00 i les 15:00h, es durà a terme una intervenció programada a l’entorn de Producció del Servei de Signatura Centralitzada amb Segells Electrònics (URL: ssc.catcert.cat). De tota manera, la intervenció no ha de generar interrupcions en el servei.

Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció programada, podeu contactar amb el servei de suport del Consorci AOC a través del formulari de contacte.