EACAT Tràmits: incidència detectada i resolta en la generació de PDF’s (25/01/2018, 17:30h. – 26/01/2018 10:00h.)

A causa d’una incidència entre ahir 25/01/2018 a les 17:30h i avui 26/01/2018 a les 10:00h s’ha vist afectada la generació dels PDF’s a través dels nostres serveis (descàrrega i tramitació de PDF’s autoenviables d’EACAT Tràmits, generació dels documents de resposta del servei Via Oberta, descàrrega d’evidències a través d’e-NOTUM…). Ja es troba resolta  i els serveis funcionen amb normalitat.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’EACAT.