Blockchain Catalunya treballa per fer més segur l’intercanvi de dades a la xarxa

Blockchain Catalunya és una associació sense ànim de lucre creada per promoure la tecnologia blockchain i difondre’n el seu potencial i camps d’aplicació a la societat catalana en general. L’Associació està dirigida per un consell executiu de professionals i acadèmics de diferents perfils, experts en la tecnologia blockchain que es reuneix mensualment per vetllar pel bon funcionament de l’associació i per dissenyar i planificar les activitats futures.

Tot i que Blockchain Catalunya oferirà activitats tècniques, la voluntat és arribar al públic no coneixedor de la tecnologia per a introduir-los al blockchain i així fer-los partíceps de les oportunitats que la tecnologia ofereix, d’abast ampli i multisectorial.

Les activitats de l’associació Blockchain Catalunya s’organitzen en set grups de treball:

  • Ciutats i territori
  • Governança de la tecnologia
  • Privacitat i seguretat
  • Marc legal i regulador
  • Desenvolupament tecnològic
  • Finançament de projectes
  • Transformació Social

L’objectiu comú de tots els grups de treball és la defensa del desenvolupament d’aquesta tecnologia i la seva promoció a Catalunya, amb la creació de models i propostes on imperi el consens, l’equilibri i la defensa de la descentralització.