e-Contractació: incidència detectada en la gestió d’expedients de la Plataforma de Contractació Pública (23/01/2018 – 09:00h)

Des d’aquest matí hi ha una incidència a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) que no permet publicar, canviar de fase o fer altres operacions amb els expedients.  En aquests moments, els tècnics de la Plataforma estan treballant per resoldre la incidència. Tan aviat ens informin de la seva resolució us ho comunicarem a través d’aquest espai.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.